GuidePedia

0

Bộ Giáo Dục -Đào tạo vừa có đề nghị UBND các tỉnh, thành phối hợp thực hiện giảm chỉ tiêu đối với các ngành có dấu hiệu dư thừa nhân lực.


Cùng với đó, thực hiện chuyển đổi mô hình đào tạo từ phát triển quy mô, số lượng sang chất lượng, hiệu quả; đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu của địa phương và xã hội.

Riêng lĩnh vực nhân lực của ngành giáo dục, cần xác định chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm chính quy đào tạo giáo viên mầm non, phổ thông năm 2017 theo lộ trình giảm hợp lý so với năm 2016 để khắc phục tình trạng sinh viên sư phạm tốt nghiệp không có việc làm.
Một tiết học của cô và trò vùng cao (Ảnh: Lê Anh Dũng)
Bộ GD-ĐT lưu ý các địa phương là chỉ tiêu tuyển sinh được xác định theo các quy định hiện hành là năng lực đào tạo tối đa của cơ sở đào tạo.

Còn với các bộ, ngành có cơ sở đào tạo trực thuộc, Bộ yêu cầu trên cơ sở mục tiêu, chỉ tiêu của Bộ/ngành đặt ra trong kế hoạch năm 2017 và giai đoạn 2016-2020.

Cụ thể, xác định các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch theo từng nội dung; các chỉ tiêu kế hoạch phải được xây dựng theo chỉ tiêu đầu vào, chỉ tiêu đầu ra...

Đó là một trong những nội dung về việc xây dựng kế hoạch phát triển GD-ĐT địa phương và Kế hoạch đào tạo năm 2017.

Theo tin tuc 24h.

Đăng nhận xét

 
Top